Alt Image

Hvorfor er træ vigtig?

Træer hjælper med at rense den luft, vi trækker vejret, filtrere det vand, vi drikker, og give over 80% af verdens jordbaserede biodiversitet levested.

Skove giver job til over 1,6 milliarder mennesker, absorberer skadeligt kulstof fra atmosfæren og er nøgleingredienser i 25% af al medicin.

Alt Image

Hvordan er vi miljøbevidst

Vores plakater er lavet i træ, vil vi gerne give noget tilbage til naturen. Så derfor vil vi plante et træ for hvert plakat købt her på vores side.

Vi samarbejdspartner med OneTreePlanted.
 De har en mission om at forbedre vores omgivelser ved at plante træer. De hjælper med at genopbygge skovarealer efter naturbrande og oversvømmelser. Træerne bliver plantet i Latinamerika, Asien, Nordamerika, Australien og Afrika, hvor VI gerne ville have fokus på at hjæple og støtte op om genopbygningen af udsatte områder. - 

Luften, rense den luft, vi indånder. Gennem deres blade og bark absorberer de skadelige forurenende stoffer og frigiver rent ilt for os at trække vejret.

Vandet, Træer spiller en god rolle i fangst af regnvand og reducering af risikoen for naturkatastrofer som oversvømmelser og jordskred. Denne proces forhindrer skadelig erosion af vandrutschebane og reducerer risikoen for overmætning og oversvømmelse. Ifølge FNs fødevare- og landbrugsforening kan et modent stedsegrønt træ opfange mere end 15.000 liter vand hvert år. 

Sociale virkninger, Bæredygtig træopdræt giver tømmer til at bygge hjem og husly og træ til afbrænding til madlavning og opvarmning.

Helbredet, Det er umuligt at ignorere den følelse af ophøjelse, du får, når du går gennem en rolig, stille skov. Træer hjælper med at reducere stress og angst og giver os mulighed for at genoprette forbindelse til naturen.